فروردین ۲۶، ۱۳۹۴

اولین تماس تلفنی آقای کاظمیني بروجردی پس از هفت ماه ممنوعیت

روز دوشنبه 23 فروردین 94 آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت منتقل شد و بعد از ساعتها بازجویی، مسئولین دادگاه ویژه روحانیت  بعد از هفت ماه ممنوعیت تماس تلفنی این زندانی عقیدتی  با خانواده اش را لغو کردند.  

بعد از ظهر همان روز ایشان به منزل خود تماس گرفت و با اعضای خانواده اش صحبت نمود. این ممنوعیت طولانی مدت  فشار مضاعفی بود بر این زندانی 57 ساله که از بیماریهای زیادی رنج می برد و تا کنون از دارو و درمان اساسی محروم بوده است.

 خانواده آقای کاظمینی بروجردی اعلام کرده اند علی رغم  آگاهی کامل مسئولین زندان و دادگاه ویژه روحانیت از وخامت وضعیت جسمی این زندانی، هنوز از دارو و درمان محروم است و ما مصرانه از تمامی نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی دگراندیش و سایر زندانیان هستیم.

هیچ نظری موجود نیست: