فروردین ۲۴، ۱۳۹۴

مونتاژ فیلم، توطئه جدید اطلاعات ویژه روحانیت علیه آقای کاظمینی بروجردی

بنا به گزارش رسیده از زندان اوین، مقامات ویژه روحانیت تدابیر امنیتی را برای آقای کاظمینی بروجردی تشدید نموده اند  بگونه ای که  از مدتها قبل  در حمامی که ایشان استفاده می کند دوربین نصب نموده  و از ایشان فیلم برداری می کنند.

 اخیرا نیز اطلاعات ویژه روحانیت، شخصی را به نام آرش تحت عنوان زندانی سیاسی به سلول آقای بروجردی منتقل نموده و نامبرده  در راستای همکاری با اطلاعات ویژه روحانیت از تمام حرکات آقای بروجردی  فیلم برداری و به مقامات زندان گزارش می کند. با توجه به  نزدیک شدن به پایان محکومیت یازده ساله آقای بروجردی، مقامات اطلاعات قصد دارند با چنین اقداماتی پرونده جدیدی را علیه وی باز کنند تا مانع آزادی ایشان گردند.
این زندانی آزادیخواه بارها نسبت به این اعمال غیر انسانی اعتراض نموده و آن را نوعی نقض حریم خصوصی می خواند. وی اقدامات مشکوک عوامل اطلاعات را توطئه ای جدید مبنی بر مونتاژ فیلم و تخریب وجهه مبارزاتی خود میداند.

آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی سیاسی بنابر حکم شفاهی از سال 2006 تا کنون در حال سپری کردن محکومیت 11 ساله خود است. بنا به گفته مقامات دادگاه ویژه روحانیت وی تا زمان امضای توبه نامه و سازش با رژیم از دارو و درمان و مرخصی استعلاجی محروم شده است؛ این در حالی است که از بیماریهای گوناگون رنج می برد و مدت هفت ماه است که از مکاتبه و تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان منع گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست: