آذر ۱۸، ۱۳۹۳

کاظمینی بروجردی: حکومت از عدم اطلاع رسانی نسبت به وضعیت زندانیان سود می برد!

بنا به گزارش، روز شنبه مورخ 15 آذرماه 1393،  همسر آقای کاظمینی بروجردی، خانم اکرم ولی دوست به تنهایی  ملاقات کوتاهی با این زندانی آزادیخواه داشتند زیرا مسئولین زندان اوین از ملاقات سایر افراد خانواده ممانعت بعمل آوردند. در این دیدار که بسیار محدود بود آقای کاظمينی بروجردی از وضعیت اسفناک و سخت گیریهای مداوم که بر ایشان و سایر زندانیان اعمال میگردد شکایت نمودند و گفتند: "حکومت با قطع تلفن و حذف یا محدود نمودن ملاقات، قصد دارد مرا از دایره ی توجهات هموطنان و مجامع بین المللی خارج نماید"
لازم به ذکر است که حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه بارها از سکوت و عدم اطلاع رسانی نسبت به وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی سوء استفاده و اقدام به حذف فیزیکی و قتل خاموش آنان نموده است.
آقای بروجردی به دلیل مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و اعتقاد به جدایی دین از حکومت و داشتن قرائتی نوین از دین که منطق با اصول و مبانی دموکراسی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است، بارها در زندان مورد سوء قصد قرار گرفته، لذا خانواده و نمایندگان این مبارز خستگی ناپذیر در خارج از کشور از تمامی مجامع بین المللی و حقوق بشری خواستار اقدامی موثر در جهت آزادی بی قید و شرط  ایشان از زندانهای قرون وسطایی ولایت فقیه  می باشند.

هیچ نظری موجود نیست: