آذر ۲۷، ۱۳۹۳

کاظمینی بروجردی همچنان در تحریم دارو و درمان

بنا به گزارش ها، آقای کاظمینی بروجردی با وجود وضعیت حاد جسمی همچنان در تحریم دارو و درمان به سر میبرد. این در حالی است که بارها پزشکان درمانگاه زندان اوین بر ضرورت انتقال ایشان به بیمارستانی خارج از زندان اقرار نموده اند! مسئولین زندان با افزایش فشارها و عدم رسیدگی پزشکی نسبت به این زندانی عقیدتی سیاسی سعی بر شکستن روحیه ی مقاومت و خاموش نمودن ایشان دارند.

طبق گفته ها، یکی از انگشتان پای این زندانی که چند روز پیش زخم شده، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، اکنون کبود گشته و بیم آن میرود که موجب عوارض شدید جسمی گردد.

هواداران آقای بروجردی ضمن هشدار نسبت به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در زندانهای قرون وسطائی ولایت فقیه، از کلیه مراجع قانونی و نهادهای حقوق بشری جهانی جهت آزادی بی قید و شرط ایشان درخواست رسیدگی عاجل دارند .

هیچ نظری موجود نیست: