شهریور ۱۹، ۱۳۹۲

احضار و بازجویی همسر آقای کاظمینی بروجردی


روز دوشنبه18 شهریور، خانم اکرم ولی دوستی همسر آقای کاظمینی بروجردی زندانی محبوس در زندان اوین، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و ساعتها تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفت.
آقای کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی که هفت سال است در زندان به سر میبرد و همچنان حاضر به سازش و توبه نگردیده است و بر مطالبات خود پافشاری می کند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا به اطلاعتان خواهد رسید

هیچ نظری موجود نیست: