خرداد ۲۲، ۱۳۹۲

مصاحبه با دکتر رویا عراقی، معاون آقای کاظمینی بروجردی پیرامون انتخابات


یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز ۲۴ خرداد برگزار می شود. انتخاباتی که به نظر می رسد به خاطر اتفاقات انتخابات 88 از پیچیدگی ها و شاید حساسیت های بیشتری برخوردار است. بام آزادی، پایگاه اطلاع رسانی آقای بروجردی پیرامون این انتخابات سوالاتی از خانم دکتر رویا عراقی، فعال حقوق بشر و معاون ایشان مطرح کرده  است. در زیر پاسخ های ایشان را می خوانید.