خرداد ۰۱، ۱۳۹۲

وضعیت حاد آقای کاظمینی بروجردی و انتقال وی به درمانگاه زندان

بنابه گزارش ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» در پی انتقال آقای کاظمینی بروجردی به بند انفرادی و تحت فشار قرار دادن وی وضعیت جسمی ایشان به وخامت گرایید که در پی آن عوامل رژیم مجبور شدند وی را به درمانگاه زندان منتقل کنند.

پزشک درمانگاه زندان اذعان داشته است که به علت کمبود امکانات و حاد بودن بیماری قلبی ایشان، انتقال وی به یک بیمارستان مجهز در خارج از زندان بسیار حیاتی است.

اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۲

انتقال آقای کاظمینی بروجردی زندانی مخالف ولی فقیه به سلول انفرادی

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه  به دنبال انتشار پیام آقای کاظمینی بروجردی ،زندانی آزادیخواه و مخالف ولایت فقیه مبنی بر تحریم انتخابات ریاست جمهوری و انعکاس گسترده آن در رسانه ها و محافل مختلف ، ماموران امنیتی زندان اوین با ورود به بند ویژه روحانیت ، وی را وادار کردند تا وسایل شخصی خود را جمع کرده و آماده انتقال به بند انفرادی گردد، لیکن تاکنون از محل انتقال ایشان خبری در دست نیست.