بهمن ۱۴، ۱۳۹۱

احضار۱۰ تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی و تشدید فشار برخانواده ها

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: ده تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی برای چندمین بار به دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه احضار شدند.

 احضارشدگان  باید روز یکشنبه 15 بهمن ماه به دادگاه ویژه روحانیت مراجعه نمایند ،نام این افراد عبارتند از مریم عظیمی، نرگس غفارزاده، زهره شریفی ، زهرا عبداله وند، مریم قاسمی، طیبه حسینی،  فروغ همت یار و محمدرضا صادقی، رویا عراقی،  و محمد مهمان نواز .

کاظمینی بروجردی: برای همیشه بهمن را عزای ایران میدانم


درود محرومین و مظلومین و مفلوکین ایران زمین بر متعصبین به عزت و شرف و هویت انسانی
بار دیگر به بهمن اسفناک وارد شدیم و داغ ایرانی بی چاره و گرفتار توحش انقلاب تازه گردید.
 سی و چهار سال قبل، استقلال و آزادی و اعتقاد و اعتبار ملت بی پناه و فریب خورده ایران، به بازی گرفته شد و با انواع لطائف الحیل و هزاران افسون کلامی و دینی، مطامع دنیا طلبان دین فروش بر مقدرات ملی و مصالح میهنی، غالب گردید و به دروغ و نیرنگ، دنیای کاذب و مجعولی را ترسیم کردند و قول مدینه فاضله و بهشت موعود دادند و یک زندگی ارزان و راحت و بی دغدغه ای را برای همگان، ترسیم نمودند که در آن، درمان و تحصیل، رایگان باشد و خبری از اعتیاد و ظلم و چپاول و بی عدالتی، نباشد و اثری از فقر و فلاکت و نقاهت مشاهده نگردد و الحق که به راستی، لطیفه ای گفتند جاودان!