دی ۲۴، ۱۳۹۱

افزایش فشار دادگاه ویژه روحانیت بر خانواده دکتر رویا عراقی

به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  خانواده عراقی تحت فشار، اذیت و آزار و تهدید دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه قرار دارد. در آخرین مورد خانواده عراقی تهدید شده اند که اگر فرزند آنها خانم دکتر رؤیا عراقی معاون آقای کاظمینی بروجردی تا مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه ویژه روحانیت ولی فقیه از محل تبعیدش در خارج از کشور به ایران بازنگردد سند ملکی این خانواده را ضبط خواهد کرد.

دی ۲۲، ۱۳۹۱

دادخواست آقای بروجردی زندانی عقیدتی از وجدانهای بیدار بشری

نامه روحانی آزادیخواه و مبارز آقای کاظمینی بروجردی که در زندانهای ولی فقیه تحت شرایط قرون وسطایی قرار دارد طی  نامه ای بخشی از شرایط و وضعیت غیر انسانی خویش را تشریح نموده است و جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » قرار داده است .

متن نامه به قرار زیر می باشد:
خدمت مدافعین حقوق بشر و مروجین صلح وعدالت و مبلغین آزادی فکر و مبشرین استقلال  اندیشه، درود می فرستم

دی ۱۷، ۱۳۹۱

احضار هواداران آقای بروجردی پس از شرکت در مراسم خاکسپاری برادر ایشان

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: پس از شرکت تعداد بیشماری از هواداران آقای کاظمینی بروجردی در مراسم خاکسپاری برادر ایشان اطلاعات  ویژه روحانیت ولی فقیه ۸ نفر از آنها را فراخواند. آنها می بایست روز دوشنبه ۱۸ دی ماه خود را به دادسرای ویژه روحانیت واقع در خیابان زعفرانیه تهران معرفی نمایند. اسامی افرادی که احضار شده اند عبارتند از خانم ها مریم عظیمی، نرگس غفارزاده ، فروغ همت یار ، زهرا عبدالله وند، زهره شریفی و مریم قاسمی می باشند. دادسرای ویژه روحانیت ولی فقیه همچنین ۲ تن از خانم هایی که از ظلم و ستم مأمورین ولی فقیه به خارج از کشور پناه برده اند به نام های رویا عراقی و طیبه حسینی را احضار نموده است.

وضعیت وخیم جسمی آقای کاظمینی بروجردی و ممانعت از درمان وی

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده، وضعیت جسمی و سلامتی آقای کاظمینی بروجردی ، زندانی آزادیخواه و مخالف ولایت فقیه در اثر وضعیت نامناسب زندان اوین و تشدید فشارهای روحی بر ایشان طی روزهای اخیر بحرانی تر شده است.

ربودن جسد برادر ایشان سید حسن و ممانعت از به خاکساری او در قبرستان خانوادگی از یک طرف و همچنین افزایش تهدیدات و کنترل خانواده ایشان از سوی وزارت اطلاعات از طرف دیگر و همچنین جلوگیری از رساندن  دارو به ایشان در زندان اوین ، وی را در معرض خطر جدی سکته قلبی قرار داده است.