دی ۰۲، ۱۳۹۱

نامه آقای کاظمینی بروجردی خطاب به مامور رسیدگی به حق برگزاری تجمع

خدمت مینای کیانی
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و مامور رسیدگی به حق برگزاری تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز،
 درود بر شما
آنچه که امروز در ایران جاری است، خفقان مطلق و سانسور خبری و رسانه ای است که به شکل مقابله کامل با سایت های آزاد و خبرگزاری های مستقل جریان دارد.

از یک سو، مجاری سمعی و بصری ملت مظلوم ما را از داخل و خارج مسدود کرده اند و از سوی دیگر با آمار کذب و ارقام نادرست و شانتاژهای تبلیغی، سعی در فریب ناجوانمردانه رعیت غارت شده دارند. هرگاه که مردم گرفتار فقر و فلاکت اراده به اعتراض دارند با گارد آهنین دیکتاتوران مذهبی روبرو می شوند و به شدت سرکوب شده و هر فریادی در نطفه خفه می شود. علت اسیری این پیشوای الهی در زندانهای مخوف و موحش استبداد دینی، مخالفت با قساوت و خشونت است که آب حیات خودکامگان آدم خوار می باشد.
 اینجانب که مدت هفت سال است بدون دارو و درمان و وکیل در چنگال مدعیان شریعت و معنویت زیر شکنجه های روحی و جسمی و خانوادگی، روزهای اسفناکی را می گذرانم و مهیای مرگ سرخ می باشم، از شما می خواهم تا از اهرمهای کار ساز موجود یاری گیرید و دست و پای ایرانیان معترض به خیانت حکام بی رحم را باز کنید تا فرزندان این آب و خاک عزیز، بتوانند از حقوق پایمال شده سی و دوساله خویش دفاع کرده و سرمایه های عظیم  ملی و ثروت افسانه ای میهنی را از ید دزدان و آدمکشان انقلابی رها سازند.
 از میان قفسم برای تمامی آزادیخواهان و عدالت  گستران و صلح جویان آرزوی موفقیت دارم.

سید حسین کاظمینی بروجردی
 ایران – تهران – زندان اوین
  20 نوامبر 2012

هیچ نظری موجود نیست: