اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۱

19اردیبهشت یادآور جنایتی هولناک است که توسط حاکمیت دینی در ایران بوقوع پیوست.

فرزاد کمانگر به همراه چهار تن از فعالین سیاسی کرد اعدام شد. این تیتر اغلب رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود که لحظاتی بعد از اعدام این عزیزان  در صدر اخبار روز قرار گرفت. تلاش مبارزین سیاسی  و فعالین حقوق بشر جهان برای نجات آنها ناکام مانده بود. اعدام این دسته از فعالین راه آزادی در حالی صورت گرفت که مدتهای مدیدی تحت شکنجه های قرون وسطائی حکومت دینی قرار داشتند،  انتشار رنجنامه ی فرزاد کمانگر از درون زندان و اشاره ی وی به شکنجه های وارده از سوی رژیم ولایت فقیه بهت و حیرت همگان را بدنبال داشت، حاکمیت استبداد آنها را تنها بدلیل تعلق نژادی و مذهبی  شکنجه می داد. 

هیچ نظری موجود نیست: