اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۱

احضار مجدد هواداران آقای بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: ده تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی که اکثرا به صورت تلفنی در تاریخ های 21 و 23 فروردین به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بودند، مجددا به دادگاه فراخوانده شدند.
بر اساس این احضاریه، خانم ها رویا عراقی، مریم عظیمی، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده، فروغ همت یار، زهرا عبدالله وند، زهره شریفی، مریم قاسمی  و دو تن از آقایان به نام های محمدرضا صادقی و محمد مهمان نواز در روز 11 اردیبهشت ماه 1391 باید در محل دادسرای ویژه روحانیت واقع در تهران خیابان زعفرانیه برای دومین بار در طی یک ماه گذشته حاضر شوند.

فروردین ۲۴، ۱۳۹۱

آقای کاظمینی بروجردی پس از حضور در دادگاه ویژه روحانیت: با رژیم ولایت فقیه مصالحه نمی کنم

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز چهارشنبه 23 فروردین آقای کاظمینی بروجردی را به دادگاه ویژه روحانیت برده و بار دیگر ایشان را تحت فشار قرارداند تا دست از اعتقادات خود بردارد.مسئولین دادگاه ویژه روحانیت به ایشان گفته اند که قبول دارند که رژیم اشتباهاتی داشته است ولی از ایشان خواسته اند که راه تقیه را برگزیند و دیگر به کمپین خود ادامه ندهد. مسئولین دادگاه آزادی و یا حتی رسیدگی درمانی به آقای کاظمینی بروجردی را مشروط به پذیرش یکی از این راهها عنوان کردند.
آقای کاظمینی بروجردی با شجاعت این بار نیز زیر بار نرفته و همچنان بر مواضع خود پایمردی کردند.

فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

احضار ۸ نفر از بانوان هوادار آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت

 هشت تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی که اکثرا بصورت تلفنی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدند.
به گزارش رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "همزمان با احضارهای تلفنی فوق ، دادگاه ویژه روحانیت با ضامنین آنها تماس گرفته و آنها را مورد تهدید قرار داده اند در صورت عدم معرفی ضمانت شدگان مبلغ و یا سند به ضمانت گذاشته شده به اجرا گذاشته خواهد شد.