دی ۲۸، ۱۳۹۰

موج جدید بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مدنی

سه روزنامه نگاران جوان در طول این هفته بازداشت شدند  پرستو دوکوهکی (۲۵ دی ماه)، مرضیه رسولی و سهام الدین بورقانی ( هردو۲۷ دی ماه) و یک مترجم در به نام  محمد سلیمانی نیادر 20 دی بازداشت شد، مترجم کتاب "عطر سنبل ، عطر کاج" است که بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، طراح و میزبان نزدیک به 40 سایت اینترنتی در ایران است هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداریش در دست نیست.

بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر، پرستو دوکوهکی ، مرضیه رسولی و سهام الدین بورقانی روزنامه نگاران اصلاح طلب توسط ماموران امنیتی در منزل شخصیشان بازداشت شدند. بازداشت هر سه این روزنامه نگاران با تفتیش خانه و ضبط اموال شخصی همراه بوده است.
و نیز طی هفته گذشته مامورین با هجوم شبانه به منزل فاطمه خردمند، سعید مدنی و احسان هوشمند آنها را بازداشت کردند.

هیچ نظری موجود نیست: