دی ۱۹، ۱۳۹۰

پیام آقای بروجردی از زندان اوین در آستانه انتخابات نمایشی رژیم

تقدیس می کنم خداوندی را که هرگز دینی بر آزار و اذیت مخلوقاتش نفرستاد.
سلام این بندی از درون حصارهای ایذائی بر میهن عزیز و به یغما رفته ام. درود این پیشوای زندانی که هزاران روز در مرکز خشونت و قساوت استبداد به ظاهر مذهبی، جوانی و سلامتی و عمر خویش را از دست داد بر ملّت مظلوم و محروم و تحت عذاب دیکتاتوران مدّعی شریعت.

 بار دیگر بازار رفراندوم نمایشی سیاست مداران آدم خوار، داغ گردید و همچون سنوات سابق، آراء دروغین را در دیگ شورای سانسوری نگهبان، به جوش در می آورند و چند سال دیگر بر عصر خودکامگان بی وطن می افزایند و تاراج بیت المال را صورت قانونی می دهند و غارت اموال عمومی را بیلان حقوقی می کنند. چگونه می توانند صفحات تاریخ معاصر این سرزمین پاک را با اکاذیب رسانه ای و شانتاژهای تبلیغی سیاه کنند در حالیکه تقویم نگاران زنده و فهیم در سراسر کشور آسیب دیده از مشتهای آهنین انحصار طلبان، تمام حقایق محسوس و وقایع ملموس را به جهانیان منتقل می سازند. انتخاباتی که با قیچی ولایت مطلقه فقیه برش داده شده و در کوره های آدم سوزی مراکز اطلاعاتی و امنیتی و نظامی پخته گشته، همچنان از جامعه فلک شده ما قربانی می گیرد و بر بقاء و دوام محاربین ایرانیان می افزاید. به امید نابودی زورگویان
                                     

                                               زندان اوین، دی ماه 1390
                                               سیدحسین کاظمینی بروجردی

هیچ نظری موجود نیست: