شهریور ۲۰، ۱۳۹۰

همسویی استبداد مذهبی با عاملان واقعه 11 سپتامبر

یازدهم سپتامبر روزی است که اهریمن مدعی دیانت، انسانیت و بشریت را نشانه گرفت و با کشتار نزدیک به 4000 انسان بیگناه و ویرانی جلوه هایی از تمدن بشری، در تقابل با ارزش های انسانی قرار گرفت. 10 سال پیش در چنین روزی، چهره واقعی مروجان ترور و خشونت بر همگان هویدا گردید. در حالی که طی این 10 سال عوامل و جنایتکاران مسؤل این حوادث ناگوار تحت تعقیب بین المللی قرار گرفتند و بعضا هم مجازات شدند، لیکن خط فکری آنها هم اکنون در جای جای جهان به ویژه در ایران اسلامی تحت عنوان حکومت ولایت فقیه به چشم می خورد.
آنان که در دلهایشان عقده نابودی تمدن و ارزش های بشری دارند و مخالفین خود را با ترور، تجاوز، شکنجه و کشتار محو می نمایند، اینک در حسرت آنند تا تراژدی 11 سپتامبر را تکرار نمایند.
دخالت دین در حکومت و برپایی حکومت مذهبی و ادعای نمایندگی خدا بر زمین از دستاوردهای تروریست هایی است که در دهه های قبل، اندیشه ای نظیر اندیشه عاملان این واقعه داشتند. آنان که در بدو ورودشان با ترور، بمبگذاری، خرابکاری، آتش زدن سینما و مراکز فرهنگی، کشتار دگراندیشان، سرکوب رسانه ها و نابودی فرهنگ و علم بر سرزمین ایران مستولی شدند، در ذهن کج اندیش آنها چیزی به جز فریب و گمراه نمودن ملت نجیب ایران نبود. در این میان مخالفین حکومت استبدادی نیز همانند قربانیان حوادث 11 سپتامبر بدون هیچ گونه دلیل و جرمی کشته می شوند و یا در زندان های مخوف قرون وسطایی رژیم مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند.
اکنون نمونه بارز آن آقای کاظمینی بروجردی است که از دو دهه پیش به مخالفت با استبداد دینی برخاست و خواستار گسترش صلح، آزادی و دموکراسی در ایران شد. حرکت اعتراضی این مصلح آزاده و قرائت وی از دین در تقابل با نوع برداشتی است که سردمداران بی منطق رژیم از دین دارند. در جایی که رهبران رژیم ایران خشونت، ترور و کشتار را با استفاده از ابزار دین توجیه می کنند و همچون عاملان 11 سپتامبر با صدور یک فتوای مذهبی دستور کشتار هزاران انسان بیگناه را صادر می کنند، آقای بروجردی همگان را دعوت به صلح و دوستی می کند.
در افکار آقای بروجردی دین و مذهب راهی جهت پیشبرد تمدن بشری و تبلیغ ارزشهای معنوی و انسانی است که تحت هیچ عنوانی نباید به ابزاری جهت نیل به مقاصد نفسانی و امیال شیطانی بدل گردد.

هیچ نظری موجود نیست: