تیر ۰۷، ۱۳۹۰

تشدید نگرانی ها نسبت به وضعیت حاد جسمانی آقای بروجردی

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران - بنا به گزارش دریافتی ، آقای بروجردی زندانی آزادیخواه و مخالف ولایت فقیه در اثر وضعیت نامناسب زندان اوین و تشدید فشارهای روحی و جسمی، در شرایط ناگواری به سر می برد.
پیش از این شبکیه ی چشم وی در اثر پاشیدن سم به چهره اش، دچار آسیب جدی شده بود و اکنون یکی از چشمانش در آستانه نابینایی کامل قرار گرفته است. عدم رسیدگی پزشکی به نارسایی قلبی ایشان که در دوران زندان به آن دچار شده، سبب بروز تورم در پاهایش گردیده و تعادل وی در راه رفتن و ایستادن را با مشکل جدی مواجه نموده است

آقای بروجردی که صرفا بخاطر عقاید صلح طلبانه اش پنجمین سال محکومیت 11 ساله اش را در زندان اوین سپری می کند، تا کنون در اثر شکنجه و آزار و شرایط غیرانسانی زندان دچار انواع بیماری ها گردیده است.
علیرغم درخواست ها و پیگیری های مکرر خانواده و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر، وی از حق داشتن وکیل و برخورداری از هر گونه امکانات درمانی محروم می باشد و تا کنون با درخواست مرخصی درمانی ایشان حتی برای یک ساعت هم مخالفت شده است.
 خانواده و نزدیکان ایشان ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به جان این زندانی عقیدتی سیاسی، از کلیه مدافعان حقوق بشر خواستار رسیدگی عاجل به وضعیت بحرانی و انتشار اخبار این زندانی در مجامع جهانی شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: