خرداد ۰۷، ۱۳۹۰

سیزدهم خرداد روز مبارزه با دروغگویی

جرس: به پیشنهاد شماری از فعالان سبز سیزدهم خرداد روز مبارزه با دروغگویی نامگذاری شد.
سیزدهم خرداد یک هزار و سیصد و هشتاد هشت، روزی است که در حافظه تاریخی تاریخی مردم ایران ثبت شده است. در آن روز میرحسین موسوی نامزد سبز انتخابات ریاست جمهوری در مقابل رئیس دولت کودتا به مناظره نشست و احمدی نژاد برای آن که بتواند به گمان خود از آن رودر رویی پیروز بیرون بیاید، هر آن چه دروغ می توانست، در مقابل میر سبز و چشم های حیرت زده میلیون ها ایرانی گفت.

به گزارش امروز، جمعی از فعالان اصلاح طلب به منظور گرامی داشت روزهای سبز ایران بر آن شدند تا 13 خرداد را به نام "روز مبارزه با دروغگویی" نامگذاری کنند. از همین رو صفحه ای در شبکه اجتماعی فیس بوک با نام "دروغ ممنوع" راه اندازی کرده اند که با استقبال بسیاری از کاربران سبز روبرو شد. هدف از راه اندازی این صفحه نهادینه شدن مبارزه با دروغ در جامعه و پرهیز از این رذیلت اخلاقی به ویژه در میان دولتمردان اعلام شده است. راه اندازان این صفحه امیدوارند که شفافیت در همه سطوح جامعه به ویژه در راس حاکمیت حاکم شود و روزی فرا برسد که هیچ فردی به ویژه اگر مسئول باشد، با هیچ بهانه ای دروغ نگوید. 

هیچ نظری موجود نیست: