اسفند ۱۶، ۱۳۸۹

گرامی باد روز جهانی زن

گرامیداشت روز جهانی زن، تکریم نیمه آفرینش است . مبارزه زنان ایرانی برای دستیابی به حقوق صنفی ، سیاسی و اجتماعی خود در مقابل رژیمی زن ستیز و متحجر حقیقتا دشوار و هزینه بر است . با این وجود زنان آزادیخواه ایران هیچگاه در برابر دیکتاتوری مذهبی کوتاه نیامده و خواهان حقوق مسلم خویش اند. از آنجا که دفاع از حقوق زنان جزئی از تکریم حقوق بشر است همسوئی زنان و نیز مردان آزادیخواه ایران زمین در تحقق این مطالبات امری ضروری است .  برابری نیاز ایران امروز ماست که تنها در فضایی آزاد به بار خواهد نشست . با وجود این رژیم ضد ایرانی ، صحبت از آزادی و دمکراسی بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است . وجود جامعه ای مدرن که در آن زنان با مشارکت فعالانه خویش ضامن پیشرفت کشور باشند و برابری فرصتها در آن رعایت شده باشد آرزوی هر ایرانی آزادنگر است .  
8 مارس امسال روز گفتن نه به تمامی رنجها ، نابرابری ها و ستم گری های رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است . زن و مرد، دوشادوش هم با حضور سبزمان در سه شنبه های اعتراض خواب از چشمان ضحاک ولی فقیه خواهیم ربود.

هیچ نظری موجود نیست: