بهمن ۲۷، ۱۳۸۹

تشنج و درگیری و بازداشت دهها دانشجوی دانشگاه هنر

صبح امروزچهارشنبه نیروهای لباس شخصی و بسیجی به تجمعات دانشجویان در داخل دانشگاه هنر حمله ور شده و اقدام به بازداشت دهها تن کرده اند.
به گزارش دانشجونیوز، از صبح امروز دانشگاه هنر تهران صحنه درگیری های گسترده نیروهای حکومتی با دانشجویان و اساتید غیرهمسو با دولت بوده و تاکنون حداقل ١۰ دانشجوی دانشگاه هنر بازداشت شده اند.
صبح امروز جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران که در جهت حمایت از شهید صانع ژاله که روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه توسط نیروهای حکومتی هدف گلوله مستقیم قرار گرفت، تجمع کرده و خواستار شناسایی عوامل و دست اندرکاران حکومتی این حادثه شدند.
بر اساس آنچه از دانشگاه هنر گزارش شده است از ساعت ۸ صبح امروز دانشگاه تحت محاصره نیروهای حکومتی و بسیج قرار گرفت. این نیروهای سعی داشتند با قرار دادن عکس های جعلی و خود ساخته شهید صانع ژاله اثبات کنند که وی بسیجی و حامی دولت بوده است.
همچنین نیروهای امنیتی و گارد ویژه نیز هماهنگ با لباس شخصی ها دانشجویان این دانشگاه را به محاصره در آورده و شعارهایی تحریک آمیز بر علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی سردادند. دانشجویان معترض غیرهمسو با حکومت با بی توجهی به نیروهای لباس شخصی و غیردانشجو و ایستادن در مقابل تالار فارابی این دانشگاه شروع به تحصن اعتراضی کردند که این تجمع با هجوم نیروهای دولتی مواجه شد.
بنابر اظهارات دانشجویان دانشگاه هنر به دانشجونیوز تاکنون بازداشت کوروش خان محمدی، حسن فتحی زاده، وحید نصرتی، عباس صالحی، عبدالله رنجبر، فراز سرابی، امیر بی نظیر و ٤ تن دیگر از دانشجویان تایید شده است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرکز تجمع راهپیمایی اول اسفند تهران - ساعت ۳ بعداز ظهر - چهار راه ولی عصر و پارک دانشجو - یعنی نزدیکترین نقطه به خانه میر حسین موسوی در خیابان پاستور - برای آزادی میر حسین موسوی از حصر خانگی. اگر به هر دلیلی امکان آمدن به راهپیمایی را ندارید با ماشین در سطح شهر حرکت کنید، یا فقط در مقابل در خانه خود بایستید.