بهمن ۰۹، ۱۳۸۹

درگذشت داریوش همایون - اعلاميه حزب مشروطه (ليبرال دموکرات)

دکتر داريوش همايون بزرگ مرد تاريخ سياسی به جاودانگی پيوست.
دکتر داريوش همايون بزرگ مرد تاريخ سياسی ايران آموزگار و رايزن حزب مشروطه ايران در ساعت 11 شامگاه 28 ژانويه 2011 در ژنو ( سوئيس ) به جاودانگی پيوست.
هموندان حزب مشروطه ايران در سراسر جهان اين رويداد جبران ناپدير و اين فقدان تاسف انگيز را به عموم مبارزان راه آزادی ايران تسليت می‌گويند.
روانش شاد که رهنمود‌های اجتماعی سياسیش هميشه مورد توجه و اعتبار خواهد بود.

دبير کل حزب مشروطه ايران ( لبيرال دمکرات )
فواد پاشائی

۱ نظر:

اکبر گفت...

بادرود
درگذشت داریوش همایون را به کلیه انسان های آزاده تسلیت عرض می کنم