دی ۱۶، ۱۳۸۹

بی خبری از وضعیت منصور اسانلو

خبرگزاری هرانا – از وضعیت رئیس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران که در پی برگزاری مراسم یادبود علی صارمی به سلول های انفرادی منتقل شد خبری در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" با گذشت شش روز از انتقال منصور اسالو به سلولهای انفرادی نامبرده کماکان در سلول انفرادی و در شرایط نامعلومی نگهداری می شود.
منصور اسانلو در پی برگزاری مراسمی که در بند 3 زندان رجایی شهر کرج برای زندانی اعدام شده علی صارمی برگذار شد به اتهام شرکت در مراسم و سخنرانی برای حاضرین از سوی حفاظت زندان احضار و به سلولهای انفرادی منتقل شد.

هیچ نظری موجود نیست: