آبان ۱۱، ۱۳۸۹

اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی توسط رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی

خبری که به کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام رسیده است حاکی از این است که جمهوری اسلامی در صدد قتل سکینه است. از تهران مقامات حکومتی دستور اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به بخش اجرای احاکم زندان تبریز فرستاده اند و گفته میشود که دو روز دیگر قرار است او را اعدام کنند.
قبلا به اطلاع رسانده ایم که پرونده قتل همسر سکینه محمدی، از دفتر کار هوتن کیان و دادسرای شهر اسکو توسط رژیم سرقت شد تا دستکاری های لازم برای گناهکار نشان دادن سکینه انجام گیرد. سجاد و هوتن در این مورد بارها هشدار داده بودند و اکنون از یکطرف با دستگیری وکیل و پسر سکینه و ممنوع الملاقات کردن او و از طرف دیگر با با جعل پرونده، ارگان “حقوق بشر حکومت اسلامی” طی بیانیه ای اعلام کرده است که “طبق اسناد موجود٬ مجرم بودن خانم آشتیانی مسجل است”! در واقع جمهوری اسلامی کل سناریو را علیه سکینه درست کرده است.
و این همه مساله نیست. سجاد و هوتن را در طول سه هفته گذشته بشدت شکنجه کرده اند که از آنها علیه سکینه و خودشان اعتراف بگیرند. طبق خبری که به ما رسیده است، بازجوئی توام با شکنجه هوتن در زندان تبریز تا دیروز توسط ماموران وزارت اطلاعات جریان داشته است. طبق این خبر مرحله مقدماتی بازجوییها یعنی مرحله شکنجه و اعتراف گیری از زندانیان به پایان رسیده و همه این اسناد برای محسنی اژاه ای به تهران ارسال شده اس .
خانواده دستگیرشدگان بشدت نگران آنها هستند و اقدام آنها برای گرفتن وکیل و کمک به سجاد و هوتن، با پاسخ منفی مسئولین پرونده ها روبرو شده است. حکومت میگوید اینها احتیاجی به وکیل ندارند. قاضی پرونده گفته است که ما اختیار تصمیم گیری نداریم. ما قضات نیابتی هستیم. تصمیم در تهران گرفته میشود و محسنی اژه ای مستقیما درمورد کل این پرونده تصمیم گیری میکند.
لازم به توضیح است که هوتن از موکلین خود و از جمله کودکان محکوم به اعدام و زنان محکوم به سنگسار دفاع کرده و اکنون به “جرم” اینکه گفته است سکینه قاتل نیست و نباید سنگسار شود، خود زیر شکنجه است .
برای نجات جان سکینه و همه افراد بازداشت شده این پرونده باید اقدامات فوری و گسترده ای در سطح جهان سازمان داده شود. ما از همه سازمانهای مدافع حقوق بشر و همه مخالفین اعدام و سنگسار میخواهیم متحدانه به میدان بیایند تا جلو اعدام سکینه را بگیریم. و مانع پرونده سازی علیه هوتن و سجاد و دو خبرنگار آلمانی شویم. سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته بین المللی علیه سنگسار
١ نوامبر ٢٠١٠

هیچ نظری موجود نیست: