آبان ۰۶، ۱۳۸۹

طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم !

کورش گلنام
مهندس طبرزدی یک بار دیگردست به کار دلیرانه ای زده و از درون زندان آشکارا از علی خامنه ای ودستگاه بیداد گر اسلامی زیر فرمان او درخواستی مبنی بر شکایت رسمی به دادگاهی جهانی ارائه داده است.  چندی پیش نیز آیت الله شرافتمند ودر بند، کاظمینی بروجردی، در نامه ای از بیدادگری حکومت اسلامی به دبیر کل سازمان ملل شکایت برده بود. تفاوت این بار در این است که طبرزدی از وکیلان ایرانی خواسته است که یه شکلی رسمی شکایت او از علی خامنه ای را در دادگاهی جهانی پی گیری کنند:
"من رسما شکایت خود علیه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی دیگر، درخواست کمک می کنم تا این دادخواست، مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گیری شود" بخشی از درخواست رسمی طبرزدی
مبارز دربند طبرزدی، هم از وکیلان شرافتمند در درون ایران درخواست پیگیری شکایت خود را نموده:
"وکلای مدافع محترم؛ بانوان گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی فرد، خلیل بهرامیان ، محمد علی دادخواه ،جهانگیر محمودی"،
هم از وکیلان مبارز برون مرز:
" از خانم ها مهرانگيز کار، شيرين عبادی و آقايان عبدالکريم لاهيجی، محمد مصطفايی و ساير وکلای بين المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری "
و هم از"هر انسان آزاده ای" ..
 همه با نام این وکیل ها ی با وجدان ایرانی آشنا بوده و می دانیم که آنان هر یک به سهم وبه گونه خود، سال ها است که برای رهایی زندانیان، چه سیاسی وچه عادی، کوشش های فروان انسان دوستانه ای به کار برده وهر یک نیز بارها مورد همه گونه فشار و آزار قرار گرفته، بازداشت و زندان شده اند. در این میان تنی چند از آنان نیز مجبوربه ترک میهن شده اند.
  هم اکنون وکیل شرافتمند نسیرن ستوده که یکی از وکیلانی است که خطاب طبرزدی به او است خود در شرایطی غیر انسانی و سخت در زندان و دور از همسروفرزندان خود به سر برده وبه تازگی وپس ازمدت ها، اعتصاب غذای خود را شکسته است؛ محمد علی دادخواه(که او نیزچون بانو ستوده ازوکیلان طبرزدی بوده است) نیز هم اکنون گرفتار پرونده سازی دروغین حکومت بر علیه خود بوده، پس از 67 روز بازداشت وآزادی از زندان به قید وثیقه ای سنگین، بتازگی درتاریخ 25 مهرماه دردادگاهی فرمایشی حضوریافته تا در برابر اتهام های واهی و ساختگی ازخود دفاع نماید. گفته شده است که حکم دادگاه در باره این پرونده ساختگی و اتهام هابه او به زودی اعلام می شود.
با توجه به روزگارامروزایران وتنگناهای شدیدی که وکیلان ومبارزان درایران هر روز با آن دست به گریبان هستند، بخش مهم پی گیری شکایت طبرزدی، که در حقیقت می تواند شکایت شمار فراوانی از زندانیان ایرانی چه سیاسی وجه عادی از بیدادگری های جمهوری اسلامی وشخص علی خامنه ای باشد، بر عهده  وکیلان ایرانی و دیگرهم میهنان مبارزوآزادی خواه در برون مرز قرار می گیرد.
نگارنده به عنوان یک کوشنده ایرانی از بانوان گرامی مهر انگیزکارو شیرین عبادی، جنابان عبدالکریم لاهیحی ومحمد مصطفایی به سهم ناچیزخود در خواست پیگیری همه جانبه دادخواست وشکایت مهندس طبرزدی را دارد. به راستی چه راه دیگری در برابر این اندازه بی قانونی ووابستگی مطلق دستگاه قضایی ایران به رهبرخود خوانده وبیت خوش نام او برای اسیران بی پناه وخانواده های آنان وجود دارد ؟ نگارنده به این وکیل های گرامی پیشنهاد می دهد که در پی گیری دادخواست رسمی مهندس طبرزدی، نامه ای سرگشاده برای دبیر کل سازمان ملل ویا هر سازمان دیگری که درست تر می دانند تهیه نموده، از همه ایرانیان وآزادی خواهان در سراسر جهان بخواهند که ازآن پشتیبانی نموده وآن را امضا نمایند. تا چه زمانی می باید این همه بیداد وستم بر هم میهنان ما در درون میهن را دید وشاهد بود؟در کجای دنیا فردی نا شایست، خود خواه وجنایت پیشه زیرنام خدا ومسلمانی، می تواند خود را فرمانروای مطلق فرا قانونی بر بیش از هفتاد میلیون تن بداند؟ کوشندگان در جنبش سبزچه در درون وچه در برون ایران با هر باوری که هستند راهی جز هم گامی وپشتیبانی از یکدیگر و برنامه ریزی ای همه جانبه برای پایان دادن به این وضع ضد انسانی، شرم آور وحقارت آمیز ندارند. مردم ایران به چه زبانی بگویندکه از حکومت اسلامی بیزارندو خواستاردموکراسی، آزادی وجدایی کامل دین از قدرت وحکومت هستند. هرچه زمان بگذرد میزان ویرانی ها وخطر بر پا نمودن جنگ ودرگیری از سوی این دیوانگان شکست خورده که در درون وبیرون از ایران به تمام معنا رسوا ومنزوی شده اند، بیشتر وبیشتر می شود. نمایش های سفررئیس جمهور کودتا به لبنان ورهبرکودتاچی او به قم با هزینه های سرسام آور را می باید در همین راستا ودست وپا زدن برای اعتبار بخشیدن به خود، دیدو ارزیابی نمود.  همه به خوبی آگاه هستیم که این نمایشهای کودکانه به لطف پول وباج دادن به این وآن شکل می گیرد. روشن نیست آقایان با این روش های شناخته شده، بی اعتبار ومسخره چه کسی را می توانند بفریبند! مردم در گرانی وحشتناک وبی سروسامانی و نا امنی دست وپا می زنند ورهبر و رئیس جمهور نادان و دست نشانده او سرمایه های مردم ایران را به شکل های گوناگون برای نگاه داشت قدرت خود بباد می دهند.
اگربتوان شکایت رسمی مهندس حشمت طبرزدی را به کارزاری جهانی تبدیل نمود، برای یاری به دیگرزندانیان وشکنجه شدگان در زندان ها، قربانبان و خانواده های آنان نیز گام بزرگی بر داشته شده است. اگرپی گیری کار با همکاری همه هم میهنان، هر یک در اندازه توان خود، انجام بگیرد،  شاید بتوان شاهد برپایی دادگاهی جهانی برای محاکمه علی خامنه ای بود. این کار شدنی است. وکیل های محترم و خوانندگان گرامی می توانند یکبار دیگر گزارش بنیاد زنده یاد برومند در باره بررسی قاضی جفری رابرتسون را بخوانند که در آن شدنی بودن و چگونگی راه محاکمه سران حکومت اسلامی و علی خامنه ای حتا هم امروز نیزکه حاکم هستند، نشان داده شده است. محکومیت جهانی حسن البشیر که هم اکنون در قدرت است و برای نخستین بار در جهان انجام گرفته است، نمونه خوبی در این مورد است. نگارنده در باره گزارش بنیاد زنده یاد برومند وبررسی قاضی رابرتسون نوشته ای منتشر نمود که خوانندگان گرامی اگربخواهند می توانند آن را در آدرس زیر بخوانند:هیچ نظری موجود نیست: