شهریور ۲۶، ۱۳۸۹

حمایت از رهبران جنبش سبز، لازمه گذار از وضعیت کنونی

طی ماه های اخیر شاهد افزایش فشارها و تهدیدها بر رهبران جنبش سبز هستیم. آزار، تهدید و تهاجم به بیت روحانی غیور آقای کروبی، تشدید حصر خانگی و تفتیش دفتر مهندس میر حسین موسوی و محدودیتهای اعمال شده بر فعالیتهای آیت الله علی محمد دستغیب و بازداشت و شکنجه نزدیکان و هواداران ایشان، همگی نشانه شکست رژیم ولایت فقیه در مواجه با خواسته های حق طلبانه مردم محسوب می شود.
این چهره های مردمی و آزادیخواه که به خاطر پیگیری مطالبات به حق و سرنوشت ساز ملت تحت ستم ایران، تحت انواع فشارها و تهاجمات خشونت بار رژیم دیکتاتوری ایران قرار دارند، می بایست تحت حمایت جدی قرار گیرند. ضمن محکوم کردن تداوم چنین برخوردهای غیر انسانی، دخالت مؤثر و فوری دولت ها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر جهت جلوگیری از تداوم این وضعیت نگران کننده را امری لازم و ضروری می دانیم.
دفتر آیت الله بروجردی در اروپا

هیچ نظری موجود نیست: