شهریور ۱۳، ۱۳۸۹

باز خوانی پیام صلح خاورمیانه آقای بروجردی همزمان با آغاز مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل در امریکا

هیچ نظری موجود نیست: