مرداد ۲۳، ۱۳۸۹

اندیشمند مذهبی کویتی: ورود مبلغان اسلامى به عرصه سياست براى دين و ديانت مردم خطرناك است

تلويزيون ماهواره اى "العربيه" در سومين برنامه از سرى برنامه هاى خود تحت عنوان "چهره هاى سرشناس اسلامى" با دكتر محمد طارق السويدان - انديشمند مذهبی كويتى -  ديدار و گفتگو كرد.
اين متفكر اسلامى در گفتگويش با "العربيه" كه در روز جمعه 13-8- 2010 پخش گرديد اظهار داشت: مطرح كردن شعار "اسلام راه حل همه مشكلات است" ديگر كارسازنمی باشد.السويدان گفت: قانع شدن و اكتفا كردن به طرح شعار "اسلام راه حل همه مشكلات است" در این شرایط مفيد نيست. فرزند زمان خويشتن بودن و درك تحولات و همراهى با شرايط نوين جهانی مستلزم آن است كه در گفتمان خود تجديد نظر كنيم.
السويدان معتقد است: آن تصويرى كه بعضى از شبكه هاى تلويزيونى از اسلام ارائه مى دهند با جنبه افراطى، تعصب آميز و تندرو، امرى خطرناك است. وى مى گويد: دعوتگران به اسلام بايد از درون خلاق باشند، داراى كار و بازده باشند و خود را با جهان پیرامون خویش تطبيق دهند.
دكتر السويدان كه خود 18 سال سابقه تبليغ دينى دارد و تا كنون 35 كتاب را تاليف و در دهها سرى برنامه مذهبى تلويزيونى شركت كرده است، تاكيد مى كند: ورود مبلغان اسلامى به عرصه سياست براى دين و ديانت مردم خطرناك است. كار سياسى غالبا آميخته با جهت گيرى و خصومت ورزى است. لذا اختلاف نظر با اين يا آن مبلغ مذهبى مى تواند به خصومت با خود دين منجر شود.

هیچ نظری موجود نیست: