اردیبهشت ۲۴، ۱۳۸۹

اوین ، اردوگاه کار اجباری !

به گزارش بام آزادی ، همزمان با وضعیت نابسامان زندانهای ولایت فقیه که پس از اعدام غیر عادلانه ی 5 زندانی بی دفاع و انتقال غیرقانونی عده ای دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی به زندانهای رجائی شهر و پردیس کرج، فشارها در زندان اوین افزایش یافته است.

بنابر این گزارش، دادگاه ویژه روحانیت طي دستور جدیدی، زندانیان بند 500 اوین را مجبور به انجام کارهای طاقت فرسائی از قبیل کارهای سنگین ساختمانی و خرد کردن سنگ نموده است. بر طبق اين مقررات، افرادي كه از انجام چنين اموري سر باز زنند از ملاقات هفتگي خود (يك ربع در هفته) محروم مي گردند و در صورت اعتراض ، به سلول انفرادی منتقل می شوند!

همچنین در بند سپاه، جائی که پزشک سرشناس مدافع حقوق بشر، دکتر حسام فیروزی در آنجا تحت فشار و بازداشت قرار دارد نیز چنین مقررات غیر انسانی برقرار گردیده است. مقامات اوین تا کنون مسئولیت این تصمیمات قرون وسطائی که منجر به آسیب دیدگی شدید زندانیان شده است را به عهده نگرفته و می گویند: " بندهای ویژه روحانیت، سپاه و 209 ، زیر نظر قوه قضائیه و سازمان زندانها اداره نمی شود! " این ادعا درحالیست که بنابر گزارشات دریافتی، زندانیان بندهای دیگر نیز به انجام چنین کارهائی که خارج از توان آنها بوده، وادار می شوند ؛ از جمله بند 350 که برخی از مخالفین عقیدتی سیاسی در آنجا تحت بازداشت قرار دارند .

در پاسخ به اعتراضات برخی از خانواده های زندانیان بند 500 روحانیت، سخائی از دایره اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت گفته است " چنین تنبیه هائی به خاطر همراهی زندانيان، با کاظمینی بروجردی در شورش و اغتشاشات سه هفته پیش در زندان، اعمال شده است".

هیچ نظری موجود نیست: