خرداد ۰۶، ۱۳۸۹

اعتراض هواداران آقاي بروجردي
به سرکوب مردم ایران تحت عنوان "مبارزه با بدحجابی"

مردم ايران قرباني ساديسم گردانندگان حكومت ولايت فقيه شده اند. ابتداي اين مردم آزاريها از كوچه و خيابان ها شروع و انتهاي آن به زندانهاي قرون وسطائي ختم مي گردد كه مسئولين بيمار نظام با افزايش شكنجه و اعدام
زندانيان اسباب لذت بيشتر خويش را فراهم مي كنند. حكومتي كه عملكرد 31 ساله اش اصل توحيد را زير سئوال برده و باعث نفرت ميليونها انسان از دين شده، چگونه مي تواند با طرح مسائل فرعي مانند حجاب، ادعاي ديانت نمايد!
آنها به بهانه حفظ ارزش هاي ديني، طرح "مبارزه با بدحجابي" را به راه انداخته و تعداد زيادي از جوانان معترض این مرز و بوم را تحت اين عنوان دستگير و با بکار بردن زشت ترین شیوه های ایذایی آنها تحقیر مي نمايند. حقيقت آن است كه رژيم سركوبگر براي پوشش دهي به مقاصد و اهداف پليد خود، موضوع حجاب و پوشش را مطرح كرده تا سرپوشي بر جنايات خود گذاشته و به وي‍ژه در آستانه سالگرد كودتاي انتخاباتي، افكار عمومي را منحرف و با ايجاد رعب و وحشت، اعتراضات را كنترل نمايد .
بنا بر نظر آقای بروجردی حجاب باید جنبه فرهنگی داشته باشد نه تحمیلی؛ که اگر به زور انجامد به خلاف اهداف شارع مقدس می رود و امکان اصلاحات نفسانی، فردی و عمومی را از دست می دهد.
ایشان معتقد است که حجاب بنا بر مصالح و فرهنگهاي قومي و جغرافيائي به اشكال مختلف و متغير است و نمي توان آنرا در قالب چادر و مانتو به بانوان تحميل نمود.

هیچ نظری موجود نیست: