اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۹

اعتراض آیت الله بروجردی نسبت به اجرای احکام
اعدام، سنگسار، قطع اعضاء، شلاق و زندان

بیش از 30 سال است که بانیان نظام دیکتاتوری ولایت فقیه به بهانه اجرای احکام شرعی و حدود الهی! سایه شوم و ننگین اعدامها را بر سر این مرز و بوم برافراشته و به قلع و قمع جوانان وطن می پردازند. در مبارزه با استبداد دینی بر حسب کلام معروف " الماس را با الماس باید بُرید "، لزوم بهره گیری از توان بالقوه روشنفکران دینی و روحانیون آزاده و دگراندیش هویدا می گردد تا به روشنگری جامعه گام بردارند و با ارائه اصول و مبانی صحیح فقهی و اعتقادی، مدعیان دیانت را خلع سلاح نموده و زمینه را برای سرنگونی یک نظام ستمدینی فراهم آورند. آیت الله بروجردی در سال 84، یکسال قبل از بازداشت در پاسخ کوتاه به سوالی در زمینه اجرای احکامی همچون اعدام، سنگسار، قطع عضو و ‌شلاق مستنداتی ارائه نمودند و به نفی کلی موارد مذکور پرداختند.

هیچ نظری موجود نیست: