فروردین ۲۸، ۱۳۸۹

مسمومیت های مکرر زندانیان بند ویژه روحانیت

بام آزادی: بنابر گزارشات دریافتی از بند ویژه روحاینت زندان اوین، طی دو ماه اخیر، براي زندانيان اين بند بیش از ده مورد مسمومیت های جزئی و حاد، بوجود آمده است. به گفته یکی از زندانیانی که اخیرا از این بند مخوف آزاد شده است، یکی از پزشکان توصیه کرده بود: "غذاهای زندان را مصرف نکنید، زیرا نه تنها فاقد ارزشهای غذائی است بلکه آلوده بوده و علاوه بر ایجاد مشکلات گوارشی ، در دراز مدت نیز موجب بروز بیماریهای خطرناکی از قبیل سرطان می شود."
ایشان در این باره گفت: "نگهبانان و کارکنان رده پائین زندان هم که جزو اقشار ضعیف جامعه اند با آوردن خوراکی از منزل، از خوردن غذاهای زندان امتناع کرده و عده اي از آنها، به زندانیان توصیه می نمایند که مصرف نان، بهتر از غذاهای موجود است."

هیچ نظری موجود نیست: