فروردین ۳۰، ۱۳۸۹

استمداد خانواده آقاي بروجردي از دبير كل سازمان ملل متحد
بام آزادی
عاليجناب بان كي مون،‌ دبير كل محترم سازمان ملل متحد
با درود
احتراما به استحضار مي رسانيم آقاي بروجردي، زنداني سرشناس عقيدتي سياسي، از تاريخ 16 مهرماه 1385 (8 اكتبر 2006) تاكنون بدون هيچ گونه مرخصي در بندهاي انفرادي و عمومي زندانهاي ايران ،تحت بازداشتهای طاقت فرسا قرار دارد. اين زنداني عقيدتي سياسي طي 44 ماه حبس در اثر شكنجه هاي روحي و جسمي و عدم دسترسی به امكانات بهداشتي و درماني مناسب، به بيماريهاي خطرناكي مبتلا گردیده ولي تاکنون مسئولين امر، اقدامات لازم را براي معالجه اين زنداني بيمار صورت نداده اند. علاوه بر آن، طي ماه هاي اخير ، مواردي چند از سوء قصد به جان ايشان در داخل زندان طرح ريزي شده تا به هر شكل ممكن، صداي اين دگر انديش را خاموش نمايند.

هیچ نظری موجود نیست: