فروردین ۰۸، ۱۳۸۹

فشار و شکنجه حسام فیروزی در بند ۲ الف سپاه

رهانا: در طی اسفند ماه گذشته بسیاری از کنشگران حقوق بشر توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به بند ۲ الف سپاه منتقل شدند. دکتر حسام فیروزی از جمله بازداشت شدگان بود که با طرح اتهامات واهی به این بند منتقل شده و تحت فشار شدید قرار دارد. در شب اول بازداشت سه تن از ماموران با باتون به شدت به ضرب و شتم وی می‌پردازند و او را مضروب می‌کنند.

هیچ نظری موجود نیست: