فروردین ۰۶، ۱۳۸۹

سازمان ملل متحد از ایران می خواهد به انداختن پارازیت روی برنامه های ماهواره ای پایان دهد
***
صدای آمریکا: آژانس ارشد ارتباطات سازمان ملل متحد از ایران خواسته است انداختن پارازیت روی برنامه های ماهواره ای بین المللی را متوقف کند.اتحادیه ارتباطات بین المللی - آی تی یو - روز جمعه گفت مداخله در امواج ماهواره ای خارجی غیر قانونی است. اتحادیه دولت ایران را مسئول نمی داند، اما یاد آور می شود منبع پارازیت در خاک ایران قرار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: