اسفند ۱۶، ۱۳۸۸

انتقاد شدید استفان هاشمی از کوتاهی دولت کانادا
در اجرای عدالت در پرونده قتل زهرا کاظمی

صدای آمریکا
استفان هاشمی، فرزند زهرا ( زیبا ) کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی، از نخست وزیردولت فدرال کانادا خواسته است تا پرونده قتل مادرش را به دیوان بین المللی اجرایی ارجاع کند.زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در تابستان سال ۲۰۰۳ از سوی مقامات ایران دستگیر شد و بر اثر ضرب و شتم در زندان اوین دچارمرگ مغزی شد و اندک زمانی پس از آن در بیمارستانی در تهران درگذشت.

هیچ نظری موجود نیست: