بهمن ۲۳، ۱۳۸۸


نصب دوربین های جدید و قطع تلفن در زندان اوین

بام آزادی

روز سه شنبه 20 بهمن 1388، دوربین های جدیدی در داخل و بیرون بندهای مختلف زندان اوین نصب شد. بنابر گزارشات دریافتی، مامورین زندان حتی در حمام و دستشوئی های بند ویژه روحانیت نیز دوربین هائی نصب نمودند! این اقدام شنیع، باعث ناراحتی و اعتراض شدید زندانیان گردید.

مسئولین زندان، هیچ توضیحی پیرامون اقدامات خود نداده اند. اما با توجه به اوج گیری اعتراضات عمومی، رژیم ولایت فقیه نگران هجوم گسترده مردم به زندانها برای آزادی عزیزانشان می باشد، لذا با نصب دوربینها ، سیستم های امنیتی را افزایش داده اند.

همچنين تلفنهاي زندان اوین، به خصوص بند روحانیت از تاريخ 21 بهمن، بطور كامل قطع شده تا امکان هرگونه ارتباط زندانیان با بیرون جهت تبادل اخبار از بین برود.

هیچ نظری موجود نیست: