اسفند ۰۹، ۱۳۸۸

خواست کنگره جهانی علیه مجازات اعدام:لغو حکم اعدام تا سال ۲۰۱۵

دویچه وله:
کنگره جهانی علیه مجازات اعدام خواستار آن شد که در مدت ۵ سال آینده حکم اعدام در تمام کشورهای دنیا لغو شود. در ۴۰ سال گذشته تعداد کشورهای که در آنها مجازات اعدام لغو شده، از ۲۰ درصد کل کشورهای جهان به ۷۰ درصد رسیده است.

هیچ نظری موجود نیست: