بهمن ۰۵، ۱۳۸۸

بام آزادی
بند ویژه روحانیت در زندان اوین شامل دو بخش می باشد و به طور مستقیم زیر نظر دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات اداره می شود. این بند تحت نظارت و محدودیتهای خاصی اداره می شود به طوری که نه تنها ناظران بین المللی بلکه حتی مقامات حکومتی و دستگاه های نظارتی و قضائی نیز اجازه بازدید از این بند را ندارند.

هیچ نظری موجود نیست: