دی ۱۹، ۱۳۸۸

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که از اعمال خشونت در ایران شوکه شده است،از دولت ایران خواست که نیروهای امنیتی را کنترل کند
***
کمپین بین المللی حقوق بشر
۹ دی ماه ۱۳۸۸ ژنو – کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ خانم ناوی پی لی روز چهارشنیه گفت که او از خشونت اخیری که به زخمی و کشته شدن در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است، شوکه شده است. خانم ناوی از دولت خواست که افراط گرایی توسط نیروهای امنیتی را کنترل کند.

هیچ نظری موجود نیست: