دی ۱۰، ۱۳۸۸

کانون نویسندگان ایران: کشتار وحشیانه‌ مردم محکوم است!

در روزهای پنجم و ششم دی‌ماه«تاسوعا و عاشورا» حاکمیت که برای حل بحران فراگیر خود، مانند همیشه، پاسخی جز سرکوب و اعدام و سنگسار ندارد مردم معترضی را که درخواستی جز آزادی ندارند به خاک و خون کشید.
کانون نویسندگان ایران، که بنا بر منشور خود وظیفه‌ی خود را دفاع بی‌قید و شرط از آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثنا برای همگان می‌داند، این کشتار را محکوم می‌کند و خواهان رسیدگی به این جنایت و آزادی فوری صدها بازداشت‌ شده است.

هیچ نظری موجود نیست: