دی ۰۱، ۱۳۸۸

جان آیت الله بروجردی در خطر است، او را در یابید


بام آزادی
ساعت 6 صبح روز دوشنبه 30 آذرماه ( 21 دسامبر ) ، آقای بروجردی به هنگام پائین آمدن از طبقه دوم تخت، تعادل خود را از دست داده و به زمین خورده و از ناحیه دست و ساق پا آسیب دیدند به گونه اي كه پاي ايشان متورم و سياه شده است.
آقای بروجردی نزدیک به 40 ماه است که در شرایطی طاقت فرسا و کاملا غیر انسانی ، دوران محکومیت خویش را می گذراند و در این مدت بیماریهای متعدد و پادرد مزمن ایشان را بشدت آزار مي دهد ؛ با این وجود مسئولین زندان ایشان را مجبور به استفاده از طبقه دوم تخت نموده اند و در جواب اعترضات ايشان، صراحتا وارد آوردن فشار بيشتر بر ایشان را ، دلیل اتخاذ چنین تصمیماتی ذکر نموده اند !
لازم به ذکر است کلیه اعمال و رفتار و ارتباطات وی با ديگر زندانيان و از جمله مکالمات تلفنی اين زنداني عقيدتي سياسي ، در بند ویژه روحانیت زندان اوین ، تحت کنترل دائمی قرار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: