آذر ۱۷، ۱۳۸۸

وضعیت رقت بار آیت الله بروجردی در زندان

18 آذر 88
بنابر آخرین اخبار دریافتی، آقای بروجردی در سلولی با ابعاد یک متر در دو متر در بند ویژه روحانیت زندان اوین، شرایط بسیار اسفناکی را سپری می نماید. این در حالی است که اخیرا دوره محکومیت این گروگان زندانی به اتمام رسیده، ولی نه تنها ایشان آزاد نشده اند بلکه اجازه مرخصی درمانی نیز برای وي صادر نگردیده است. لازم به ذکر است که بند مذکور، مجموعه ای از ده ها سلول کوچک، تاریک و نمناک واقع در زیر زمین است که هر کدام، یک سلول انفرادی محسوب می شود ولی به دلیل تعداد زیاد زندانیان، در هر سلول دو الی سه نفر زندانی می باشند!
همچنین فقط یک باجه تلفن در حیاط کوچک این بند موجود است که زندانیان مجبورند در هوای بسیار سرد اوین، برای تماس با خانواده های نگران خود تنها در ساعات محدودی از روز، از آن استفاده نمایند.

هیچ نظری موجود نیست: