آبان ۱۶، ۱۳۸۸


تصویری از همراهی ایرانیان مقیم لندن با جنبش اعتراضی مردم ایران در 13 آبان
با اعلان حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله آقای بروجردی

شعار ملت ما *** دین از سیاست جدا

***
مرگ بر دیکتاتور

هیچ نظری موجود نیست: