مهر ۱۵، ۱۳۸۸

درخواست مجدد اعطای جایزه صلح نوبل 2009 به آقای بروجردی

وبلاگ بام آزادی

همزمان با آغاز چهارمین سال از بازداشت آقاي بروجردي در نیمه مهرماه 1385، درخواست‌ "اعطای جایزه صلح نوبل 2009" بصورت نامه ای سرگشاده به دفتر کمیته صلح نوبل ارسال گرديد و در آن، به پتيشنی که طی 8 ماه اخیر با استقبال بیش از 470000 امضا کننده مواجه شده، استناد گرديده است.
طومار مذکور با عنوان "حمایت از بروجردی" طی ماه های اخیر جزو چندین پتیشن اول از لحاظ تعداد امضا کنندگان جاری در سایت www.petitiononline.com بوده است.
لازم به ذکر است که در این طومار از کلیه مقامات بین المللی، دولتها، پارلمانها و همچنین نهادها و سازمانهای فعال در زمینه صلح، دموکراسی و حقوق بشر، از جمله سازمان صلح نوبل، درخواست شده است تا به هر نحو ممکن از آقای بروجردی حمایت کنند.

هیچ نظری موجود نیست: