شهریور ۲۶، ۱۳۸۸

روز قدس یا روز ایران ؟

بام آزادی : سی سال است که دستگاه حاکمه ایران ، مردم را در آخرین جمعه ماه رمضان ، تحت عناوینی جعلی و فریبکارانه چون روز قدس یا روز حمایت از ملت مظلوم فلسطین ! به خیابانها کشانده و از این رهگذر به ارتزاق منافع ضد ملی و ضد انسانی خود می پردازد .

و اما پس از گذشت سه دهه فقر و فشار و وحشت ، اینک ملت کتک خورده و زجر کشیده ایران ، با عزمی راسخ و اراده ای سترگ تصمیم گرفتند تا این روز را به روز حمایت از ملت مظلوم ایران بدل نمایند .

بزرگ این جماعت جنایتکار یعنی آقای خمینی ، پس از ناکامی در راه رسیدن به آرزوهای دور و درازش چون صدور انقلاب به سرتاسر جهان و ناکامی در عینیت بخشیدن به شعار " راه قدس از کربلا می گذرد " آخرین جمعه ی ماه رمضان را روز قدس نامید تا توجیهی بر شکست ایده های بیمارگونه اش باشد . این اقدام رژیم ستمدینی ایران را می توان در ادامه ی جنجال آفرینی و تنش زایی در منطقه ی خاورمیانه تلقی نمود و نه دفاع از ملت مظلوم ...

ادامه ...

هیچ نظری موجود نیست: