شهریور ۲۵، ۱۳۸۸

حضور مجموعه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
***
نشست عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر دائم این سازمان در ژنو سوئیس از تاریخ 12 سپتامبر لغایت 2 اکتبر در حال برگزاری است.
احمد باطبی سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به نمایندگی از این تشکل در سلسله نشست های مورد اشاره شرکت جسته است. در همین رابطه روز گذشته سه شنبه مورخ 24 شهریورماه نشستی در شورای مذکور در ارتباط با بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد.
احمد باطبی به همراه نازنین افشین جم (مسئول تشکل نوجوانان را اعدام نکنید) دو ایرانی حاضر در نشست به ایراد سخن در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند، باطبی با ارائه گزارش مجموعه از وقایع پس از انتخابات در ایران و همچنین پرداختن به مسئله اقلیتها سخنان خود را ایراد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: