شهریور ۰۵، ۱۳۸۸

فراخوان حقوقدانان ایتالیایی بر علیه سرکوب خشن در ایران

ما حقوقدانان ایتالیایی پشتیبانی و همدردی عمیق خود را با مردم ایران در ارتباط با سرکوب خشن، دستگیری ها و تهدیدها که از طرف دولت و نیروهای سرکوبگر مورد حمایت اش، بعد از انتخابات بیست و دو خرداد انجام گرفته، اعلام می داریم. 

هیچ نظری موجود نیست: