مرداد ۱۰، ۱۳۸۸

-سال 1357: آغاز فعاليتهاي ديني و ارائه خدمات مذهبي، ‌پس از ورود به كسوت روحانيت.
-از سال 1374: بارها بازداشت، زندان، شكنجه و همچنين انواع تهديد، اهانت، ترور شخصيت و آزارهاي دائمي.
-از شانزدهم مهرماه 1385: تقريبا دو سال و ده ماه حبس. معادل 34 ماه، 147 هفته و 1030 روز بازداشت غير انساني، بدون مرخصي و محروم از كليه حقوق انساني و قضائي.
-حدود 300 روز انفرادي، معادل 3000 روز زنداني ( كه بر اساس قانون هر يك روز انفرادي معادل ده روز مي باشد ) و مجموعا شامل بيش از 3700 روز ( یک پنجم ) از 18628 روز عمر ايشان است.
محصول اين جنايات استبدادي در ميان سالي و تطبيق آن با جواني سه سال قبل ايشان :
الف- انهدام شبكه قرنيه چشم، به دليل اصابت ضربات مشت در بند انفرادي 209 و عدم مراقبتهاي پزشكي.
ب- فروپاشي حافظه و بروز علائم تومور مغزي در سوزش پشت سر و تير كشيدن قسمت فوقاني و درد مستمر در بخشهاي چپ و راست كاسه سر.
ج- از كار افتادگي قلب در فعاليتهاي طبيعي و جاري در عدم همكاري صحيح و همه جانبه با دستگاه تنفسي و مشاهده كم كاري در اوقات خواب، حركت، استرس و روان پريشي.
د- امراض ديگري از قبيل پاركينسون، ديابت، فشار خون و بيماريهاي روحي.
***
توضیح : در متن مذکور که از جانب خبرگزاری هرانا منتشر گردیده، آمده است که « مجموعا شامل بیش از 4000 روز ( بيش از يك پنجم ) از 18628 روز عمر ايشان است. » که مطابق ذیل تصحیح گردید :
مجموعا شامل بيش از 3700 روز ( یک پنجم ) از 18628 روز عمر ايشان است.

هیچ نظری موجود نیست: