تیر ۱۵، ۱۳۸۸

راهپیمایی بزرگ به سمت دادگاه بین المللی لاهه در هلند

امسال، ۱۸ تیر، ما مردم آزادیخواه و ایرانیان شریف و آزادیخواه از سراسر اروپا در شهر لاهه جمع میشویم تا کیفرخواست میلیونی مردم را به دادگاه بین المللی جنایی لاهه ارائه دهیم. بعنوان نمایندگان میلیونها نفر در ایران، بعنوان نماینده خانواده های تمامی جان باختگان ، بعنوان نماینده تمام زندانیان سیاسی که بدنهایشان به طور بیرحمانه ایی توسط شکنجه گران و جانیان اسلامی دریده شد، بعنوان نمایندگان هزاران نفری که توسط جمهوری اسلامی به دار کشیده و اعدام شدند، در مقابل دادگاه لاهه تجمع میکنیم که اعلام کنیم سران جنایتکار جمهوری اسلامی و در راس آنان آمر و عامل اصلی این باند جنایتکاران یعنی خامنه ایی سفاک را در دادگاه جهانی به محاکمه بکشید.

هیچ نظری موجود نیست: