مرداد ۰۱، ۱۳۸۸

اعلام حمایت از برنامه اعتصاب غذا در نیویورک
به دعوت تنی از روشنفکران ایرانی اعتصاب غذایی در مقابل مقر سازمان ملل متحد به مدت سه روز از تاریخ 22 تا 24 جولای برگزار خواهد شد.
این اعتصاب غذا که مورد حمایت اندیشمندان برجسته، گروههای مدافع حقوق بشر و هنرمندان ایرانی قرار گرفته است هدف خود را در کلیت موضوع اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر پس از انتخابات در ایران و رساندن صدای قربانیان ایرانی نقض این حقوق به گوش دنیا اعلام کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: