تیر ۱۷، ۱۳۸۸

بیانیه کانون نویسندگان ایران(در تبعید)
در دهمین سالگرد 18 تیر


گزیده:
18 تیر نیز فرصتی است تا بار دیگر حکومت اسلامی و نیروها و دستگاه­های سرکوبگر آن را وادار کرد تا به خواست­ها و مطالبات بر حق مردم گردن بگذارد و با آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه دستگیرشدگان اخیر، آزادی بیان، اندیشه، تجمع و دیگر حقوق و آزادی­های فردی و جمعی را به رسمیت بشناسد. بی­شک تنها با مبارزه متحدانه و همبسته دانشجویان، زنان، کارگران، نویسندگان، روزنامه­نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان و مردم آزاده می­توان به سانسور و اختناق، رعب و وحشت، ظلم و ستم حکومت اسلامی پایان داد.

هیچ نظری موجود نیست: